Revitalizační nátěr KLASIK EPOX REGENERACE 1,25 kg

Kód: 515
1 hodnocení
624 Kč 156 Kč / 1 m2
Skladem

Cena za balení 1,25kg (vydatnost 4-5m2)

Cena za 1kg ......499,- Kč 

- pro prodloužení životnosti povrchu, obnovení lesku, dvousložkový epoxid

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti Použití Výhody

KLASIK EPOX Regenerace je 2komponentní, čirý, epoxidový nátěr. Regenerační nátěr pro kamenné koberce.

Čirost, částečná UV odolnost, pevnost a houževnatost, minimální zápach, rychlá polymerace i při nízkých teplotách, odolnost vůči vodě.

INFORMACE O PRODUKTU

Barva:

Složka A Bezbarvá kapalina

Složka B Nažloutlá transparetní kapalina

Vlivem slunečního záření může dojít ke vzniku barevných odchylek, které nemají vliv na funkčnost. (není zcela UV stabilní )

Skladovatelnost: 

24 měsíců od data výroby v originálním, neporušeném a uzavřeném obalu. Teplota skladování od +10°C do +30°C.

APLIKACE, PODMÍNKY A OMEZENÍ

page2image1193899664

Spotřeba : 0,2 až 0,3 kg / 1 m2 kamenného koberce Spotřeba se může lišit vlivem použitého kameniva a stavu kamenného koberce.

Podklad: Podklad musí být pevný bez volných částic, bez prachu a dalších znečištění jako staré nátěry, oleje, tuky, špína, atd.

Vlhkost podkladu: max. 4 hmotností % bez vzrůstající vlhkosti

Aplikační podmínky

Teplota podkladu :  min. +10°C, max. +30°C

Teplota okolí: min. +10°C, max. +30°C

Relativní vlhkost vzduchu max 80% .

Rosný bod: Podklad i nevytvrzená vrstva materiálu musí mít teplotu min. +3°C nad rosným bodem. Předcházejte kondenzaci vzdušené vlkhkosti.

Michání složek

Míchací poměr

Složka A : Složka B = 68 : 32 hmotnostně = 2,1 : 1 hmotnostně

Složka A : Složka B = 0,61 : 0,32 objemově

Míchací postup :

Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty.

Elektrické nízkootáčkové míchadlo (300-400 ot./min), případně jiné vhodné zařízení.

Aplikace na podlahu: Připravenou směs Klasic EPOX Regenerace aplikujte rovnoměrně ve spotřebě 0,2 – 0,3 kg/m2 velurovým válečkem. Povrch upravte velurovým válečkem tzv. do kříže.

Aplikační metodu je vždy třeba předem vyzkoušet za konkrétních aplikačních podmínek.

Veškeré aplikační nářadí je nezbytné udržovat v čistotě. Vhodný čistící prostředek je technický aceton. Vytvrzený produkt lze odstranit jen mechanicky.

Teplota Čas
+10°C ~40 minut
+20°C ~30 minut
+30°C ~20 minut
Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.

Teplota Pochozí
+10°C ~72 hodin
+20°C ~24 hodin
+30°C ~20 hodin
Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.

Vyvarujte se tvorbě kaluží.

Plně zatížitelné ~10 dní
~7 dní
~5 dní

Lehce zatížitelné ~6 dní
~4 dny
~3 dny

KLASIK EPOX Regenerace je třeba chránit před vlhkem, vodou a vodními parami minimálně první dva dny po aplikaci.

Trhliny v podkladu je nutno dobře vyspravit, aby negativně neovlivňovaly životnost nové vrstvy.

Pohledové vrstvy systému je třeba realizovat z jedné výrobní šarže pro zajištění stejného odstínu povrchu.

Mohou vznikout takové podmínky (vysoká teplota v kombinaci s vysokým mechanickým zatíženám, atd.), za kterých může docházet ke vtiskům do podlahové vrstvy.