Revitalizační nátěr KLASIK EPOX REGENERACE 5 kg

Kód: 521
1 hodnocení
2 496 Kč 146,82 Kč / 1 m2
Skladem

Cena za balení 5 kg. Vydatnost 14-21m2

Cena za 1kg ... 499,- Kč

- pro prodloužení životnosti, k obnovení lesku, dvousložkový epoxid 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 Vlastnosti Použití Výhody

KLASIK EPOX Regenerace je 2komponentní, čirý, epoxidový nátěr. Regenerační nátěr pro kamenné koberce.

Čirost, částečná UV odolnost, pevnost a houževnatost, minimální zápach, rychlá polymerace i při nízkých teplotách, odolnost vůči vodě.

INFORMACE O PRODUKTU

Barva:

Složka A Bezbarvá kapalina

Složka B Nažloutlá transparetní kapalina

Vlivem slunečního záření může dojít ke vzniku barevných odchylek, které nemají vliv na funkčnost. (není zcela UV stabilní )

Skladovatelnost: 

24 měsíců od data výroby v originálním, neporušeném a uzavřeném obalu. Teplota skladování od +10°C do +30°C.

APLIKACE, PODMÍNKY A OMEZENÍ

page2image1193899664

Spotřeba : 0,2 až 0,3 kg / 1 m2 kamenného koberce Spotřeba se může lišit vlivem použitého kameniva a stavu kamenného koberce.

Podklad: Podklad musí být pevný bez volných částic, bez prachu a dalších znečištění jako staré nátěry, oleje, tuky, špína, atd.

Vlhkost podkladu: max. 4 hmotností % bez vzrůstající vlhkosti

Aplikační podmínky

Teplota podkladu :  min. +10°C, max. +30°C

Teplota okolí: min. +10°C, max. +30°C

Relativní vlhkost vzduchu max 80% .

Rosný bod: Podklad i nevytvrzená vrstva materiálu musí mít teplotu min. +3°C nad rosným bodem. Předcházejte kondenzaci vzdušené vlkhkosti.

Michání složek

Míchací poměr

Složka A : Složka B = 68 : 32 hmotnostně = 2,1 : 1 hmotnostně

Složka A : Složka B = 0,61 : 0,32 objemově

Míchací postup :

Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty.

Elektrické nízkootáčkové míchadlo (300-400 ot./min), případně jiné vhodné zařízení.

Aplikace na podlahu: Připravenou směs Klasic EPOX Regenerace aplikujte rovnoměrně ve spotřebě 0,2 – 0,3 kg/m2 velurovým válečkem. Povrch upravte velurovým válečkem tzv. do kříže.

Aplikační metodu je vždy třeba předem vyzkoušet za konkrétních aplikačních podmínek.

Veškeré aplikační nářadí je nezbytné udržovat v čistotě. Vhodný čistící prostředek je technický aceton. Vytvrzený produkt lze odstranit jen mechanicky.

Teplota Čas
+10°C ~40 minut
+20°C ~30 minut
+30°C ~20 minut
Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.

Teplota Pochozí
+10°C ~72 hodin
+20°C ~24 hodin
+30°C ~20 hodin
Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.

Vyvarujte se tvorbě kaluží.

Plně zatížitelné ~10 dní
~7 dní
~5 dní

Lehce zatížitelné ~6 dní
~4 dny
~3 dny

KLASIK EPOX Regenerace je třeba chránit před vlhkem, vodou a vodními parami minimálně první dva dny po aplikaci.

Trhliny v podkladu je nutno dobře vyspravit, aby negativně neovlivňovaly životnost nové vrstvy.

Pohledové vrstvy systému je třeba realizovat z jedné výrobní šarže pro zajištění stejného odstínu povrchu.

Mohou vznikout takové podmínky (vysoká teplota v kombinaci s vysokým mechanickým zatíženám, atd.), za kterých může docházet ke vtiskům do podlahové vrstvy.